Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

igTisztelt Szülők!

A felvett tanulók osztályba sorolása ma megtörtént.

 

1.a osztály

1.b osztály

Tanító

Baranyai Emese

Kármánné Borosjenői Magdolna

1.

Babály Ágnes

Ádám András

2.

Csurgay Marcell

Bonifert Zita

3.

Ferenci Zita

Csányi Blanka

4.

Glied-Máté Áron

Csuka Jáde

5.

Horváth Regő

Eleso Adia Illangó

6.

Károlyi Miklós

Halmi Réka

7.

Kiss Levente

Herr Ármin

8.

Klemm Ferenc

Jánosi Tímea

9.

Kovács Petra

Jeles Krisztina

10.

Kristóf Karina

Koncz-Liebe Ábel

11.

Lakatos Ádám

Konecsni Simon

12.

Láng Márton

Kristóf Fanni

13.

Mály Máté

Láng Benedek

14.

Melcher Gergő

Liebhart Donát

15.

Németh Vince

Magyari Benett

16.

Paksai Zsombor

Kis Málna

17.

Pontyos Rea

Radics Zsolna

18.

Rittinger Gréti

Rákóczi Hanna

19.

Spanisberger Máté

Repárszky Richárd

20.

Spanisberger Zoé

Szabó Hunor

21.

Takács Boglárka

Sztraka Levente

 


 

Beiratkozás 2018

Az Oktatási Miniszter rendelkezik arról, hogy az adott tanévben mikor lehet az elsősök beiratása. Iskolánkban is az országos időpontban szervezzük. Itt olvasható a teljes tájékoztató.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek lakcímét igazoló igazolvány
 • A gyermek személyigazolványa
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Óvoda által kiállított szakvélemény
 • A diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlap >>>> tudnivalók itt

Amennyiben van, kérjük feltétlenül hozzák magukkal a

 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást
 • Nagycsaládosok - családi pótlék igazolást (átutalási bizonylatot, bankszámla kivonatot, melyből megállapítható a gyermekek száma)
 • Nevelési Tanácsadó vagy Képességvizsgáló jegyzőkönyvét

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskolában biztosított az étkezés, de az óvodával ellnetétben nem ingyenes, csak a GYVT-vel rendelkezők részére. A három, vagy több gyerekesek 50% kedvezményt kapnak.

A 2018. évi tájékoztatók

Tájékoztató a beiratkozásról FONTOS információkat tartalmaz, kérjük olvassák el!

Iskolánk körzethatára, beiskolázási területe

Szakszolgálati intézmény Szentendrei járás

smile Kitöltendő nyomtatvány minták Kérjük a beiratkozáskor olvashatóan kitöltve hozzák magukkal, de természetesen ott is lesz lehetőség a kitöltésre. Ez inkább csak meggyorsítja a beiratkozás folyamatát. 

Tanulói adatlap a naplóhoz

Étkezési nyilatkozat

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról mind a két szülőnek alá kell írni, abban az esetben is, ha nem élnek együtt!

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatás igénybevételéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről

Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

 


A következő tanévben a Dunabogdányi Óvoda vezetőjének jelzése alapján két osztály indítása várható, összesen kb. 32 tanulóval. Így valószűleg lesz lehetőségünk más településről is felvenni tanulókat. A két osztály tanítója: Baranyai Emese és Kármánné Borosjenői Magdolna

Hogy önök tájékozódhassanak iskolánk életéről szeretettel várjuk látogatásukat 2018. február-március hónapban az Önök  és gyermekeik részére szervezett nyílt napokon.

Gyerekeknek

február 8. csütörtök
15:15-16:00

Ismerkedés a gyerekekkel, kézműves foglalkozás.
Helyszín: Új épület földszint

Gyerekeknek

március 1. csütörtök
15:15-16:00

Sportfoglalkozás a tornacsarnokban.
Kérjük tornacipőt hozzanak és laza öltözékbe jöjjenek.

Szülőknek
   
Március 19. hétfő délelőtt Nyílt órák a leendő tanítónőknél.
(A kis méretű termek miatt csak szülőknek)
8:55-9:40  Baranyai Emese 1.b osztály (új épület emelet)
9:50-10:35  Kármánné Borosjenői Magdolna 4. osztály (új épület földszint)
10:45-11:30  Német óra (Melcher Ágnes)

Szülőknek

 

 

Március 19. hétfő 18:00-

 

Igazgatói tájékoztató, a tanítónők bemutatkozása

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról az egyházak képviselőinek részvételével

Beiratkozás

Április 12. csütörtök
április 13. péntek

8:00-19:00 óráig

 

A foglalkozásokon való részvétel nem kötelező, de ajánlott, hiszen így a tanítónők megismerik kicsit a gyerekeket és fordítva.

Addig is bármilyen kérdés felmerül érdeklődjenek bátran az iskola elérhetőségein, elsősorban Spáthné Faragó Éva igazgatótól a 30/989-0582-es telefonszámon.


Dunabogdány német nemzetiségi település. A 2011. évi népszámláláson a 3017 lakosból 811-en vallották magukat német nemzetiséghez tartozónak. Ez az arány (27%) meghatározza iskolánk arculatát is, hiszen a nemzetiségi hovatartozás kötelez bennünket.

Mit kínál iskolánk?

 • német nemzetiségi nyelvoktatást:, első évfolyamtól heti 5 órában, melyhez heti 1 óra nemzetiség népismeret is csatlakozik. (A negyedik osztálytól a nemzetiségi nyelv mellett heti két órában angol nyelvet is tanulni kell.)
 • a nemzetiségi hagyományok ápolását, a magyarországi németek történetének, kultúrájának megismerését
 • gyermekközpontú viszonylag kis létszámú osztályokat (15-20 fő között), ahol mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
 • alsó tagozaton napköziotthont, felső tagozaton tanulószobát
 • negyedik osztálytól idegen nyelvként az angol oktatását (ha nem tanul valaki németet,akkor heti 3 órában)
 • az informatika tárgyat tanítását szintén negyediktől
 • amennyiben esetleg az osztály létszáma megkívánja a német, angol, magyar, matematika tárgyak esetén csoportbontást
 • felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást
 • a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségével,
 • kiváló sportolási lehetőségeket az úszás órarendbe illesztésével, saját tanuszodánkban
 • alsó tagozaton a mindennapos testnevelés keretében egy órában gyógytestnevelés jellegű testnevelés órát
 • gyógyúszási lehetőséget

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében

 • zeneoktatást; fa- rézfúvós, zongora, vonós, és ütős hangszereken,
 • többféle képzőművészeti tevékenységet, szakköröket

Tankötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató a magyarorszag.hu honlapon.


Ha addig is kérdéseik vannak, keressenek minket személyesen, az iskola telefonszámán, vagy e-mailban. Szívesen állunk rendelezésükre.

Elérhetőségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet