Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Tisztelt Szülők!

 Beiratkozás a  2019/2020-as tanévre

Az Oktatási Miniszter rendelkezik arról, hogy az adott tanévben mikor lesz az elsősök beiratása. Iskolánkban is az országos időpontban szervezzük.

Ennek időpontja

2020. április ....  8:00-19:00 és
2020. április ........ 8:00-19:00 óra között


 

Településünk

Dunabogdány német nemzetiségi település a Dunakanyarban Szentendrétől 16, Visegrádtól 6 kilométerre. A község múltja meghatározza jelenét és vélhetően a jövőjét is. Német nemzetiségi községenk tartjuk magunkat. A 2011. évi népszámláláson a 3017 lakosból 811-en (27%) vallották magukat német nemzetiséghez tartozónak, de a nemzetiségi érzés ennél jóval magasabb arányban van jelen. Ez köszönhető éppen az iskolában folyó német nemzetiségi nevelésnek, mely több száz éve meghatározza iskolánk arculatát.

Mit kínál iskolánk?

 • német nemzetiségi nyelvoktatást:, első évfolyamtól heti 5 órában, melyhez heti 1 óra nemzetiség népismeret is csatlakozik. (A negyedik osztálytól a nemzetiségi nyelv mellett heti két órában angol nyelvet is tanulni kell.)
 • a nemzetiségi hagyományok ápolását, a magyarországi németek történetének, kultúrájának megismerését
 • gyermekközpontú pedagógusok által vezetett osztályokat, ahol mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
 • sokszínű szabadidős programot, iskolai rendezvényt,
 • alsó tagozaton napköziotthont, felső tagozaton tanulószobát
 • negyedik osztálytól idegen nyelvként az angol oktatását (ha nem tanul valaki németet,akkor heti 3 órában)
 • az informatika tárgyat tanítását szintén negyediktől
 • amennyiben esetleg az osztály létszáma megkívánja a német, angol, magyar, matematika tárgyak esetén csoportbontást
 • felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást
 • a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztését gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségével,
 • kiváló sportolási lehetőségeket,, hiszen az iskola udvarán tallálható egy sportcsarnok, tanuszoda, multifunkciós műanyag burkolatú sportpálya,
 • az úszást órarendbe illesztve tanítjuk, saját tanuszodánkban
 • alsó tagozaton a mindennapos testnevelés keretében egy órában gyógytestnevelés jellegű testnevelés órát
 • gyógyúszási lehetőséget

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében

 • zeneoktatást; fa- rézfúvós, zongora, vonós, és ütős hangszereken,
 • többféle képzőművészeti tevékenységet, szakköröket

 

A következő tanévben az előzetes felmérések alapján úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan két osztály indítása várható.

Hogy önök tájékozódhassanak iskolánk életéről szeretettel várjuk látogatásukat 2019. február-március-április hónapban az Önök  és gyermekeik részére szervezett nyílt napokon.

Kérjük kísérjék figyelemmel honlapunkat, az esetleges módosítások miatt.

Letölthető plakát időpontokkal

Gyerekeknek

 

február 27. csütörtök 15:15-16:00

Sportfoglalkozás a tornacsarnokban.
Kérjük tornacipőt hozzanak és laza öltözékbe jöjjenek.

Gyerekeknek

 

március 26. csütörtök 15:15-16:00

Ismerkedés a gyerekekkel, kézműves foglalkozás.
Helyszín: Új épület földszint

Szülőknek
   
Áprlis 2. csütörtök délelőtt Nyílt órák a leendő tanítónőknél.
(A kis méretű termek miatt csak szülőknek, kizárólag előzetes jelentkezés alapján)
8:55-9:40  Gábris Katalin 4.a osztály magyar
9:50-10:35  Pásztor Annamária 4.b osztály matematika
10:45-11:30  Melcher Ágnes német

Szülőknek

 

 

Április 2. csütörtök 18:00-tól az iskolában

 

Igazgatói tájékoztató, a tanítónők bemutatkozása

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról az egyházak képviselőinek részvételével.

Beiratkozás

   

A foglalkozásokon való részvétel nem kötelező, de ajánlott, hiszen így a tanítónők megismerik kicsit a gyerekeket és fordítva.

Addig is bármilyen kérdés felmerül érdeklődjenek bátran az iskola elérhetőségein, elsősorban Spáthné Faragó Éva igazgatótól a 30/989-0582-es telefonszámon.


 • Tankötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató a magyarorszag.hu honlapon.

Ha addig is kérdéseik vannak, keressenek minket személyesen, az iskola telefonszámán, vagy e-mailban. Szívesen állunk rendelezésükre.

Elérhetőségek

 

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek lakcímét igazoló igazolvány
 • A gyermek személyigazolványa
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Óvoda által kiállított szakvélemény
 • A diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlap >>>> tudnivalók itt

Amennyiben van, kérjük feltétlenül hozzák magukkal a

 • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást
 • Nagycsaládosok - családi pótlék igazolást (átutalási bizonylatot, bankszámla kivonatot, melyből megállapítható a gyermekek száma)
 • Nevelési Tanácsadó vagy Képességvizsgáló jegyzőkönyvét

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskolában biztosított az étkezés, de az óvodával ellnetétben nem ingyenes, csak a GYVT-vel rendelkezők részére. A három, vagy több gyerekesek 50% kedvezményt kapnak.

A 2019. évi tájékoztatók

Tájékoztató a beiratkozásról FONTOS információkat tartalmaz, kérjük olvassák el!

Iskolánk körzethatára, beiskolázási területe

Szakszolgálati intézmény Szentendrei járás


Újdonság az elektronikus beiratkozás

Az idei tanévtől mód van KRÉTA napló felületén az adatokat elektronikusan megadni.Ettől függetlenül személyesen mindenképp meg kell jelenni, mert az adatokat a rendszer újdonsága miatt lekell ellenőriznünk.

Kétféle módon lehet belépni:

 1. Ha már nagyobb gyermeke miatt használja a KRÉTA naplót, és gondviselőként lépett be, akkor a felületen megjelenik az e-ügyintézés ikon, ahonnan már értelemszerűen lehet a beiratkozást intézni.
 2. Akinek még nincs hozzánk járó gyermeke, az alábbi linkre kattintva kezdeményezhet egy ideiglenes belépést, és a többi már azonos.

 

smile Kitöltendő nyomtatványok Kérjük a beiratkozáskor olvashatóan kitöltve hozzák magukkal, de természetesen ott is lesz lehetőség a kitöltésre. Ez inkább csak meggyorsítja a beiratkozás folyamatát. 

Étkezési nyilatkozat

Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéhez

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról mind a két szülőnek alá kell írni, abban az esetben is, ha nem élnek együtt!

Nyilatkozat a nemzetiségi oktatás igénybevételéről

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről

Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat napközi igénybevételéhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet