Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Csengetési rend 2019/2020-es tanév

1. óra 8:00 - 8:45
2. óra 8:55 - 9:40
3. óra 9:50 - 10:35
4. óra 10:45 - 11:30
5. óra 11:40 - 12:25
6. óra 12:45 - 13:30
7. óra 13:40 - 14:25
8. óra 14:35 - 15:20
9. óra 15:20 - 16:05
10. óra 16:05 - 16:50

Osztály órarendek 2019/2020 első félév

 1.a osztály - Gábris Katalin

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika testnevelés matematika matematika matematika

2.

olvasás német olvasás írás német

3.

német olvasás írás testnevelés írás

4.

úszás írás gyógytestnevelés német néptánc

5.

rajz környezet német népismeret olvasás

6.

korrepetálás  technika  katolikus hittan  etika/református hittan ének

7.

 

       

1.b osztály - Pásztor Annamária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika olvasás testnevelés német olvasás

2.

német írás matematika matematika írás

3.

úszás gyógytestnevelés német olvasás német

4.

olvasás német környezet írás matematika

5.

írás népismeret rajz testnevelés néptánc

6.

katolikus hittan korrepetálás technika etika/református hittan ének

7.

 

   

 

 

2.a osztály - Baranyai Emese

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

német

olvasás matematika matematika matematika

2.

matematika írás gyógytestnevelés német olvasás

3.

testnevelés német olvasás úszás testnevelés

4.

olvasás néptánc német olvasás német

5.

írás technika írás környezet népismeret

6.

rajz katolikus hittan ének korrepetálás/etika  

7.

 

   

református hittan

 

2. b osztály - Kármánné Borosjenői Magdolna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

olvasás német írás olvasás német

2.

matematika matematika német matematika matematika

3.

testnevelés írás gyógytestnevelés német írás

4.

német olvasás olvasás úszás olvasás

5.

honismeret néptánc környezet technika testnevelés

6.

   rajz korrepetálás katolikus hittan/etika  ének

7.

       református hittan  

3. a osztály - Bozakovné Szikorszki Ildikó

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

úszás német matematika nyelvtan gyógytestnevelés

2.

matematika nyelvtan német matematika német

3.

német matematika irodalom német irodalom

4.

nyelvtan irodalom néptánc irodalom irodalom

5.

népismeret ének környezetismeret technika rajz

6.

 etika/katolikus hittan
testnevelés korrepetálás testnevelés  

7.

         

8.

    református hittan    

3.b osztály - Hajnali Anna Mária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

német matematika német testnevelés matematika

2.

népismeret nyelvtan matematika német irodalom

3.

irodalom irodalom nyelvtan nyelvtan gyógytestnevelés

4.

matematika ének irodalom irodalom német

5.

úszás német rajz technika környezet

6.

 korrepetálás/etika néptánc  testnevelés    

7.

 katolikus hittan        

8.

    református hittan    

4.a osztály - Trapp Mária

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

nyelvtan matematika matematika német irodalom

2.

matematika német környezet angol nyelvtan

3.

angol nyelvtan német/info3 matematika német

4.

német olvasás olvasás testnevelés gyógytestnevelés

5.

technika ének fogalmazás olvasás népismeret

6.

úszás informatika 1. néptánc korrepetálás rajz

7.

  testnevelés katolikus/evangélikus hittan    

8.

         

9.

    református hittan    

4.b osztály - Himer Anna

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

matematika nyelvtan nyelvtan testnevelés matematika

2.

úszás gyógytestnevelés irodalom német irodalom

3.

irodalom német német/info3 angol német

4.

matematika angol irodalom nyelvtan rajz

5.

német irodalom ének környezet technika

6.

népismeret   matematika informatika 2. néptánc

7.

korrepetálás   testnevelés evangélikus hittan  

8.

     katolikus hittan    

9.

    református hittan    

5.a osztály - Veller Gyöngyi

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

nyelvtan matematika matematika német történelem

2.

nyelvtan rajz német technika német

3.

természetismeret irodalom testnevelés irodalom úszás2/angol1/info3

4.

német/angol3 testnevelés történelem természetismeret úszás1/angol3/info2

5.

testnevelés német ének matematika úszás3/angol2/info1

6.

matematika angol 5/3. angol 5/1. / angol 5/2. testnevelés népismeret

7.

  honismeret etika/katolikus hittan osztályfőnöki  
 8.

 

       

5.b osztály - Biczák Orsolya Éva

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

osztályfőnöki természetismeret természetismeret matematika ének

2.

matematika történelem nyelvtan német német

3.

történelem rajz német testnevelés úszás2/angol1/info3

4.

német/angol 5/3. német matematika technika úszás1/angol3/info2

5.

irodalom testnevelés testnevelés irodalom úszás3/angol2/info1

6.

testnevelés népismeret angol 5/1. / angol 5/2. nyelvtan matematika

7.

honismeret    etika/református hittan  katolikus hittan  

6. osztály - Tárnok Erna Jolán

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

történelem testnevelés testnevelés úszás / info német

2.

természetismeret irodalom német úszás / info testnevelés

3.

német nyelvtan ének matematika történelem

4.

matematika rajz angol1 / angol2 német / angol3 irodalom

5.

angol1 / angol2 német nyelvtan technika matematika

6.

népismeret osztályfőnöki matematika   természetismeret

7.

testnevelés katolikus hittan etika    

8.

      református hittan  
 9.  

 

     

7.a osztály - Németh Zoltán Richárd

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

1.

angol népismeret földrajz technika informatika

2.

matematika testnevelés angol történelem matematika

3.

német kémia történelem matematika ének

4.

testnevelés német matematika fizika nyelvtan

5.

nyelvtan rajz testnevelés német/angol 3 német

6.

irodalom földrajz német irodalom testnevelés

7.

etika/katolikus hittan osztályfőnöki biológia  testnevelés biológia

8.

         

9.

      református hittan  

 7.b osztály - Takács Orsolya

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

1.

német német nyelvtan történelem földrajz
2.

történelem

matematika informatika testnevelés testnevelés
3.

matematika

testnevelés kémia angol irodalom
4.

angol

irodalom földrajz matematika ének
5.

fizika

nyelvtan matematika német/angol 3 biológia
6.

testnevelés

rajz német biológia német
7.

etika/katolikus hittan

osztályfőnöki testnevelés technika  népismeret
8.          
9.       református hittan  

8. osztály - Burger Ildikó

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek

0.

  matematika felkészítő   magyar felkészítő  

1.

nyelvtan 1/matematika 2 rajz történelem2/angol1 nyelvtan2/matematika1 irodalom2/matematika1

2.

német német/info 1 testnevelés nyelvtan1/matematika2 történelem1/angol2

3.

fizika irodalom2/matematika1 fizika földrajz kémia

4.

nyelvtan 2/matematika 1 irodalom1/matematika2 ének testnevelés német

5.

testnevelés történelem1/angol2 német biológia irodalom1/matematika2

6.

etika/kat.-ref. hittan kémia informatika 8/2 német/angol3 történelem2/angol1

7.

osztályfőnöki testnevelés   népismeret testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Felzárkóztatás, korrepetálás

Az alsó tagozaton minden tanárnál az órarendbe illesztve biztosítottuk a korrepetálásokat.

Felső tagozaton a tanulószobán van lehetőség segítséget kérni 14:00-15:30-ig.

Szakkörök, tehetséggondozás

kedd 13:45-16:15

rajz szakkör alsó- és felső tagozat

Lengyel Rita

péntek 14.30-16.00

kézműves, csináld magad

Knáb Lászlóné

Felvételi előkészítő a nyolcadik osztályosok számára

csütörtök 0. óra

magyar

Hímer Anna

kedd 0. óra

matematika

Orémusz Szilvia

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet