Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Néha kerülhet olyan helyzetbe, amikor segítségre van szüksége, vagy jelezni szeretne valamit, ami a gyerekek, családok élethelyzetével, problémáival kapcsolatos. Erre több lehetőség is van.


 

BALESETBIZTOSÍTÁS

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Generali Biztosítóval, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

 

A Biztosító honlapján minden információ és nyomtatvány elérhető innen>>>>>>>>>

 A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

Legközelebbi iroda: 2600 Vác Széchenyi u. 10-12 sz Tel.: +36/1/452-33-33; generali.hu@generali.com


DIGITÁLIS GYERMEKVÉDELMI STRATÉGIA

 A Kormány 2016. szeptember 2-án elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját, melynek egyik célja,hogy az intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról. A tájékoztató letölthető innen >>>>>>

https://ewk.hu/_userfiles_/dbiskola/2017/tajekoztatas_digit%C3%A1lis%20gyermekv%C3%A9delmi%20strat%C3%A9gia_170925.pdf


 ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

A rendőrség a fiatalok kábítószer- fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15- ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakembereink szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújtanak tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

 Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Név:                                 Botos Adrienn r. zászlós

Szolgálati hely:                Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály

Telefonszám:                    06-26/502-400

E- mail cím:                      szentendrerk@pest.police.hu

Fogadóóra ideje, helye:   minden hónap első hétfői napján 18:00 és 19:00 között

Telefonos ügyelet ideje:   minden hónap első hétfői napján 19:00 és 20:00 óra között illetve minden hónap 3. hétfői napján 19:00 és 20:00 óra között

 Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!


Az iskola gyermekvédelmi felelőse:

Biczák Orsolya, akit reggel a tanítás előtt lehet felkeresni, vagy személyes időpont egyeztetés után a délutáni órákban.


Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézmény honlapja

A volt "NEVTAN" a 3-18 éves korú gyermekek, tanulók rehabilitációs célú fejlesztőpedagógiai, logopédiai és pszichoterápiás ellátásával foglalkozik.  (Részletek a honlapjukon, fennt)

 Feladatuk

 ·         annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási     nehézséggel küzd

 ·         a vizsgálatok alapján szakértői vélemény készítése, valamint

 ·         a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

  Milyen esetekben lehet intézményhez fordulni?

            »   Óvodás, és iskolás gyermekeknél előforduló problémákkal 

  • viselkedés-, és magatartás-problémák
  • készséghiányok, zavarok (figyelem, mozgáskoodináció, grafomotorika)
  • diszlexia veszélyeztetettség
  • beszéddel kapcsolatos nehézségek (megkésett beszédfejlődés, artikulációs hibák, nyelvi-, és kommunikációs elmaradások)

     Iskolaérettségi, beiskolázási kérdésekkel

  • javaslat kérése az iskola megkezdéséről, vagy a gyermek további óvodai neveléséről

  »  Az iskolában jelentkező problémákkal

  •  tanulási problémák (olvasás, szövegértés, írás, számolás, idegen nyelv, stb.)
  •  alulteljesítés
  •  közösségbe való beilleszkedési gondok

  »  Magatartási problémákkal

  • agresszivitás, szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, stb.

 »  Családi problémák miatt

  • válás, betegség, haláleset, családon belüli erőszak, stb.

 »  Lelki eredetű testi tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak

  • alvászavar, fejfájás, hasfájás, hányás, evészavar, a szobatisztaság zavara, stb.

»  Indokolatlan félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől) 

»  Nevelési problémákkal, tanácsadásért


Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztató a szolgálat feladatairól (letöltés)

Családsegítő: Stein Dóra

Cím: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u 76.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-18 óra

                            Péntek: 8-12 óra

                             Szerda: 8-12 és 13-16 óra

Telefonszám: 06 20/3242625

Az 1997. évi XXXI. 136/A § értelmében, iratbetekintéssel kapcsolatos ügyekben Dunabogdány Község Polgármesteréhez fordulhat.


 

  Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Az ügyfélfogadás helye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-17 óra; Kedd-Péntek: 09-17 óra                                 

Telefonszám: 06 26/ 312-605; 06 26/ 400-172

 A családsegítést, illetve a gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.

 

AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 • Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Készenléti ügyelet: 0620/364-0827

Krízishelyzet esetén, sürgős esetben, az ügyfélszolgálati időn kívül (17-09 óra), hétvégén is hívható telefonszám.

 • Gyermekkrízis Alapítvány: Lelkisegély-vonal

        Kék vonal: 116-111

 • Áldozatsegítő Szolgálat: Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik.

         Zöld szám: 06-80-244-444

 • Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: Kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás esetén.

        Telefonszám: 06-80-20-55-20

Gyermekjogi képviselő:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Jogvédő: Berze Mariann

Elérhetősége: 0620/489-9565

     berze.mariann@ijb.emmi.gov.hu

Ellátottjogi képviselő:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Jogvédő: Mendel Gizella

Elérhetősége: 0620/489-9595

     gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu

 


Gyámhivatal

Dunabogdány gyámügyi feladatait Visegráddal közösen látja el, ezért Vaik Mónika gyámügyi előadót az alábbi elérhetőségeken lehet keresni.

2025 Visegrád, Fő u. 38.
Tel.: 26/597-050, 597-051; 30/641-0294

Ügyfélfogadás:
hétfő: 13-16 óráig
szerda: 8-12 és 13-15 óráig
péntek: 8-12 óráig Dunabogdányban


Asztali nézet