Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Néha kerülhet olyan helyzetbe, amikor segítségre van szüksége, vagy jelezni szeretne valamit, ami a gyerekek, családok élethelyzetével, problémáival kapcsolatos. Erre több lehetőség is van.


 

BALESETBIZTOSÍTÁS

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

 

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

Legközelebbi iroda: 2000 Szentendre pannónia u. 8.sz Tel.: +36/26/300-880; +36/1/361-0091; szentendre@groupama.hu


DIGITÁLIS GYERMEKVÉDELMI STRATÉGIA

 A Kormány 2016. szeptember 2-án elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját, melynek egyik célja,hogy az intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról. A tájékoztató letölthető innen >>>>>>

https://ewk.hu/_userfiles_/dbiskola/2017/tajekoztatas_digit%C3%A1lis%20gyermekv%C3%A9delmi%20strat%C3%A9gia_170925.pdf


 ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

A rendőrség a fiatalok kábítószer- fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15- ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakembereink szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújtanak tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

 Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Név:                                 Botos Adrienn r. zászlós

Szolgálati hely:                Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály

Telefonszám:                    06-26/502-400

E- mail cím:                      szentendrerk@pest.police.hu

Fogadóóra ideje, helye:   minden hónap első hétfői napján 18:00 és 19:00 között

Telefonos ügyelet ideje:   minden hónap első hétfői napján 19:00 és 20:00 óra között illetve minden hónap 3. hétfői napján 19:00 és 20:00 óra között

 Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!


Az iskola gyermekvédelmi felelőse:

Biczák Orsolya, akit reggel a tanítás előtt lehet felkeresni, vagy személyes időpont egyeztetés után a délutáni órákban.


Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézmény honlapja

A volt "NEVTAN" a 3-18 éves korú gyermekek, tanulók rehabilitációs célú fejlesztőpedagógiai, logopédiai és pszichoterápiás ellátásával foglalkozik.  (Részletek a honlapjukon, fennt)

 Feladatuk

 ·         annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási     nehézséggel küzd

 ·         a vizsgálatok alapján szakértői vélemény készítése, valamint

 ·         a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

  Milyen esetekben lehet intézményhez fordulni?

            »   Óvodás, és iskolás gyermekeknél előforduló problémákkal 

  • viselkedés-, és magatartás-problémák
  • készséghiányok, zavarok (figyelem, mozgáskoodináció, grafomotorika)
  • diszlexia veszélyeztetettség
  • beszéddel kapcsolatos nehézségek (megkésett beszédfejlődés, artikulációs hibák, nyelvi-, és kommunikációs elmaradások)

     Iskolaérettségi, beiskolázási kérdésekkel

  • javaslat kérése az iskola megkezdéséről, vagy a gyermek további óvodai neveléséről

  »  Az iskolában jelentkező problémákkal

  •  tanulási problémák (olvasás, szövegértés, írás, számolás, idegen nyelv, stb.)
  •  alulteljesítés
  •  közösségbe való beilleszkedési gondok

  »  Magatartási problémákkal

  • agresszivitás, szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, stb.

 »  Családi problémák miatt

  • válás, betegség, haláleset, családon belüli erőszak, stb.

 »  Lelki eredetű testi tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak

  • alvászavar, fejfájás, hasfájás, hányás, evészavar, a szobatisztaság zavara, stb.

»  Indokolatlan félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől) 

»  Nevelési problémákkal, tanácsadásért


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálat munkatársa Ruskó Rita minden héten szerdán délután 13 órától kihelyezett fogadóórát tart az Önkormányzat épületében. Egyéb esetben elérhetőségük:

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel.: 26/312-605, 26/400-172
E-mail: gyermekjolet@gmail.com
szcsaladsegito@freemail.hu


Gyámhivatal

Dunabogdány gyámügyi feladatait Visegráddal közösen látja el, ezért Vaik Mónika gyámügyi előadót az alábbi elérhetőségeken lehet keresni.

2025 Visegrád, Fő u. 38.
Tel.: 26/597-050, 597-051; 30/641-0294

Ügyfélfogadás:
hétfő: 13-16 óráig
szerda: 8-12 és 13-15 óráig
péntek: 8-12 óráig Dunabogdányban


Asztali nézet