Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Zeneiskolai térítési díjak

 

2019/2020-as tanévre a térítési díjak a következők szerint alakulnak. 

A kérhető kedvezményekről itt olvashat

 

Térítési díj

1/a - egy művészeti ágban, heti 6 tanórai foglalkozásig (300 percig)

 6-18 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők)

Kategória

Tanulmányi átlag

Egész évre

Fél évre fizetendő

I.

4,5 - 5,0 között

15 054 Ft

 7 500 Ft

II.

4,0 - 4,4 között

21 076 Ft

10 500 Ft

III.

3,5 - 3,9 között

27 097 Ft

13 500 Ft

IV.

3,0 - 3,4 között

33 119 Ft

16 600 Ft

V.

2,0 - 2,9 között

45 162 Ft

22 600 Ft

VI.

elégtelen

60 217 Ft

30 100 Ft

 

1/b - 18-22 éves korig, tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek (Középiskola nappali tagozaton tanulók, OKJ képzésre járók. Praktikusan amíg a családi pótlék jár.)

Kategória

Tanulmányi átlag

Egész évre

Fél évre fizetendő

I.

4,5 - 5,0 között

45 162 Ft

22 600 Ft

II.

4,0 - 4,4 között

51 184 Ft

25 600 Ft

III.

3,5 - 3,9 között

57 206 Ft

28 600 Ft

IV.

3,0 - 3,4 között

60 217 Ft

30 100 Ft

V.

2,0 - 2,9 között

90 325 Ft

45 200 Ft

VI.

elégtelen

120 433 Ft

60 200 Ft

 

[1] A díjak megállapítása a KLIK elnöki utasítás és a hatályos jogszabályok alapján történt.

1/c Csak szolfézsra járók (heti két foglalkozás)

Kategória

Tanulmányi átlag

Egész évre

Fél évre

I.

4,5 - 5,0 között

11 212 Ft

  5 600 Ft

II.

4,0 - 4,4 között

11 960 Ft

  6 000 Ft

III.

3,5 - 3,9 között

12 707 Ft

  6 400 Ft

IV.

3,0 - 3,4 között

13 455 Ft

  6 700 Ft

V.

2,0 - 2,9 között

14 202 Ft

  7 100 Ft

VI.

elégtelen

14 950 Ft

  7 500 Ft

 

TANDÍJ:

2/a - második művészeti ág tanulásáért 18 éves kor alatt

Kategória

Tanulmányi átlag

Egész évre

Fél évre

I.

4,5 - 5,0 között

45 162 Ft

22 600 Ft

II.

4,0 - 4,4 között

60 217 Ft

30 100 Ft

III.

3,5 - 3,9 között

75 271 Ft

37 600 Ft

IV.

3,0 - 3,4 között

90 325 Ft

45 200 Ft

V.

2,0 - 2,9 között

105 379 Ft

52 700 Ft

VI.

elégtelen

120 433 Ft

60 200 Ft

 

2/b - egy művészeti ágban, heti 6 tanóra foglalkozásig

6 év alatt 22 év felett (óvodás, egyetemi hallgató, dolgozó),és 18 év felett, ha tanulói jogviszonnyal NEM rendelkezik.

Kategória

Tanulmányi átlag

Egész évre

Fél évre

I.

4,5 - 5,0 között

60 217 Ft

30 100 Ft

II.

4,0 - 4,4 között

75 271 Ft

37 600 Ft

III.

3,5 - 3,9 között

90 325 Ft

45 200 Ft

IV.

3,0 - 3,4 között

105 379 Ft

52 700 Ft

V.

2,0 - 2,9 között

120 433 Ft

60 200 Ft

VI.

elégtelen

150 541 Ft

75 300 Ft

 

A zeneoktatásra jelentkező új tanuló beiratkozáskor a I. kategória szerint fizet térítési, ill. tandíjat.

A térítési díjakat és tandíjakat a tanulmányi átlageredmény alapján kell megállapítani, melynek kiszámításánál a főtárgy és a melléktárgy(ak) tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni a szorgalmi jegyeket.

Az osztályát folytató és saját hibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó érvényes átlageredményének és az utolsó osztályozott tantárgyára kapott érdemjegyének átlageredménye alapján fizet díjat.

A tanulmányok év közbeni megkezdése esetén is a díjak teljes, félévre megállapított összegét kell fizetni. A tanulmányok megszakítása esetén a befizetett díj nem igényelhető vissza.

A tanulók a térítési díjat és a tandíjat, vagy annak 1. részletét minden évben az iskola által meghirdetett beiratkozás időpontjában – a pótbeiratkozók az I. félévben október 15-ig, a II. félévben pedig március 15-ig kötelesek befizetni.

Részletfizetés esetén az utolsó határidő az I. félévben december 15., a II. félévben április 20.

Határidőig elmulasztott befizetés esetén a tanulót illetve szülőjét írásban figyelmeztetjük, figyelmeztetés esetén elmulasztott befizetés után a nyilvántartásból töröljük.

 

Térítési díjak és tandíjak mérséklése, szociális kedvezmények

A szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a kedvezményezettek köréről az intézmény vezetője dönt.

Mentes a fizetési kötelezettség alól a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény. 16 § (3) bekezdésében foglaltak alapján az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló, aki első alapfokú művészetoktatásban vesz részt.

A hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet fogalmát az 1997. évi XXXI. Gyámügyi törvény 67/A § (1-2) bekezdése definiálja.

A betegséget orvosi szakvéleménnyel, a hátrányos helyzetet a jegyző által kiadott határozattal kell igazolni.

A fizetési kötelezettség alóli mentességet, és a kedvezményes-, illetve részletfizetést a szülő, nagykorú tanuló írásban kérheti, kereseti kimutatást, valamint 18 éven felüliek esetében iskolalátogatási igazolást mellékleve.

A fizetési kedvezményt kérő a beiratkozáskor – a pótbeiratkozó október 15-ig – köteles a díj minimum 10 %-át befizetni, valamint a szükséges dokumentumokat beadni.

A kérelemhez, (mely az iskolában kapható) csatolni kell a jövedelemigazolásokat az utolsó három havi nettó átlagjövedelemről, és egyéb jövedelmekről (családi pótlék, nyugdíj, egyéb ellátás folyósításának igazolása). Az egy főre eső nettó jövedelem számításáról nyilatkozni kell!

Kedvezményt kaphat a térítési, illetve tandíjakból az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a minimál nyugdíjhoz mért arányban az alábbi összegeket éri el:

 

NETTÓ JÖVEDELEM /FŐ

FIZETENDŐ

KEDVEZMÉNY

TÓL

IG

         0

38 475

10%

90%

38 476

39 900

20%

80%

39 901

42 750

30%

70%

42 751

45 600

40%

60%

45 601

48 450

50%

50%

48 451

51 300

60%

40%

51 301

54 150

70%

30%

54 151

57 000

80%

20%

57 001

59 850

90%

10%

 Dunabogdány, 2019. augusztus 23.                                                                                                                                                                                           

Lévai-Tóth Zsuzsanna
mb. intézményvezető

Asztali nézet