Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

DSD - Deuches Sprachdiplom

Iskolánk a 2017/2018-es tanévben kapta meg a Deutsches Sprachdiplom-iskola címet. Iskolánkból két német tanár Takács Orsolya és Vogel Norbert rendelkeznek vizsgáztatói jogosítvánnyal.
A Kulturális Miniszterek Konferenciájának Német Nyelvdiplomáját a Külföldi Oktatásügyi Központ (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) fejlesztette ki. Ennek köszönhetően intézményünk 2018 januárjától DSD-iskolaként működik. A 8. évfolyamos tanulóink a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelő A2-B1 szinten tehetik le a Deutsches Sprachdiplomot.
 
A tanulók egynyelvű, nemzetközileg elismert nyelvvizsgát tehetnek, mely  igazolja, hogy e diploma birtokosa olyan szintű nyelvtudással rendelkezik, amely elegendő a kéttannyelvű, ill. németországi gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez.
  • A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Mindkét vizsgarészre intézményünkben kerül sor.
    Az írásbeli vizsga részei: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, írásbeli kommunikáció (olvasói levél). A típusfeladatokat a tanulók a tanórán begyakorolják.
  • A szóbeli vizsga kéttagú vizsgabizottság előtt zajlik (felkészítő/vizsgáztató tanár + német anyanyelvű vizsgaelnök). A szóbeli vizsga három részből áll. Bemelegítésképpen a tananyag részét képező általános kérdéseket kap a vizsgázó. A fő rész egy prezentáció, melyet alapos kutatómunka előz meg egy olyan témában, amely a tanulóhoz közel áll, különösen érdekli. Ezt PowerPoint bemutató vagy plakátmontázs kíséri. A szóbeli vizsga zárásaként az elhangzott előadással kapcsolatban teszünk fel kérdéseket a vizsgázónak.

Az írásbeli vizsga értékelése központilag történik, a szóbeli vizsga eredménye a helyszínen derül ki. Az eredményeket és a vizsgabizonyítványt a nyár folyamán kapják meg a tanulók.
A 2018/2019-es tanévben 14 fő nyolcadikos tanuló vehet részt a vizsgán szaktanári ajánlásra. Német szakos kollégák vállalják a gyerekek felkészítését. Bár a vizsgára történő felkészülés egy része a tanórákon illetve egyéb iskolai keretek között zajlik, szükséges az otthoni folyamatos gyakorlás és szorgalmas készülés.
Azon tanulók, akik a DSD I. nyelvvizsgán eredményesen részt vesznek, mentesülnek az évvégi nyelvi vizsga alól. A vizsgán legeredményesebben szereplő tanuló(k)nak a Német Nemzetiségi Önkormányzat a további nyelvtanulást megkönnyítő értékes könyvjutalmat ajánlott fel.
A felkészítés és a vizsga térítésmentes.

Fontosabb időpontok a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan,

Pilot Prüfung 

Időpont: 2019.02.12

Érintett korcsoport: 8. évfolyam

DSD A2/B1 német nyelvvizsga 

Írásbeli vizsga: 2019. március 14. (csütörtök) 8.00

Szóbeli vizsga: 2019. április közepe .

Érintett korcsoport: 8. évfolyam 

Asztali nézet