Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességül teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. (Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 73.§ (1) bekezdés.

Feladatuk, jogosítványaik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 119.§-a szerint:

(1) Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet).

(2) A szülői szervezet, közösség

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
b) tisztségviselőinek megválasztásáról
szótöbbséggel dönt.

(3) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben, kollégiumi székben.

(4) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

Ezen túlmenően a szülői közösség (megbízásából az elnök) jár el azokban az ügyekben, melyben a jogszabályok a szülők részére véleményezési jogot biztosít. Ilyenek például az iskola szabályzatainak jóváhagyása;

  • pedagógiai program,
  • házirend,
  • az iskolai szervezeti és működési szabályzat bizonyos pontjai,

 Iskolánk szülői közösségének tagjai a 2019/2020-as tanévben, akiket az első szülői értekezleten választottak meg az osztály tanulóinak szülei.

Osztály

Szülői közösség megválasztott tagjai

1.a

Lángné Lőrinc Krisztina, Dr. Kálmán-Kreisz Ágnes

1.b

Bakos-Pós Emőke

2.a

Csurgay Melinda, Spanisberger Betta

2.b

Bugár Orsolya, Antalics Petra

3.a

Baranyai Judit, Csicsmann Viktória

3.b

Schilling Boglárka, Rokfalusy Balázs

4.a

Juhász Hilda

4.b

Eszteró Barna, Benyóné Ott Ildikó

5.a

Pásztor Julianna, Hack Miklósné

5.b

Lang Krisztina elnök, Némethné Herr Alexandra

6.

Konecsni Istvánné, Antalics Petra

7a.

Dobai Hajnalka, Kreisz Amanda

7.b

Bruderné Róka Melánia, Kleimm-Szűcs Ildikó

8.

Bánlakiné Pásztor Zita, Földesné Rudolf Brigitta

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet