Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

KRÉTA NAPLÓ és ELLENŐRZŐ

Iskolánk már harmadik éve használ elektronikus naplót és ellenőrzőt, mely az idén KRÉTA Iskolai Alaprendszer néven fog működni. A KRÉTA honlapja. Jövőre már minden iskolában kötelező a használata.

Nálunk az idei a zeneiskola esetében próbaév lesz. A zeneiskolai tanárok és tanulók és szüleik egy másik - külön - naplót fognak használni.  Belépés a zeneiskolai naplóba itt

Mit tud az elektronikus napló?

A legfontosabb, hogy a szülők így folyamatosan és szinte azonnal hozzájutnak a gyerekek tanulmányaival kapcsolatos információkhoz.

Az iskola számára megkönnyíti a napi adminisztrációt, a szülők tájékoztatását, a nyilvántartások vezetését, a statisztikák elkészítését.

Használható számítógépen és okostelefonon is. (IOS, Android)

 

SZÁMÍTÓGÉPEN, VAGY OKOSTELEFON BÖNGÉSZŐJÉBEN

BELÉPÉShttps://klik032397001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login oldalon, melyet érdemes a könyvjelzők, kedvencek közé elmenteni.

Felhasználónév a tanuló oktatási azonosítója megtalálható a diákigazolványon Jelszó a diák születési ideje 0000-00-00 formátumban

Forrás: http://dbiskola.hu/index.php?oldal=20142015

Felhasználónév: e-mailben kiküldött egyszer használat felhasználónév, melyet meg kell változtatni.

Jelszó: szintén e-mailben kiküldött egyszer használatos jelszó, melyet meg kell változtatni.

A KRÉTA három felhasználót ismer: tanuló; gondviselő 1; gondviselő 2. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akinek az e-mail címét rögzítjük a rendszerben (tanuló, édesapa, édesanya) az automatikusan értesítést kap a hozzáféréshez. Természetesen a felhasználókon múlik hogy a hozzáférést továbbadják-e más családtag - testvér, nagyszülő stb. - részére.

Az osztályfőnökök a KRÉTA naplóban követni tudják, hogy a családból ki, mikor lépett be. Amennyiben ez hosszabb ideje nem valósul meg, jelezni fogunk a szülőknek.

A szülő és a tanuló ha belép az @Ellenőrzőbe, ezt a menüsort láthatja.

 

 

Amikor már a tanárok elindították a naplót a szülők a következő információkat fogják látni az ellenőrzőben.

  • a megtartott óra anyagát,
  • a házi feladatot
  • a tanuló hiányzását, esetleges késését, házi feladat, vagy felszerelés hiányát, dicséretét, vagy egyéb tanári bejegyzést.
  • a kapott érdemjegyeket,
  • a tanuló adott tárgyból elért átlagát,
  • az adott tárgy osztályátlagát
  • hiányzását, az igazolandó órákat,
  • az iskola és a pedagógusok üzeneteit,
  • bukásveszély esetén figyelmeztetést pirossal.

 Az @Ellenőrző eléréséhez természetesen internet hozzáférés szükséges. Azok a szülők, akik sem otthon, sem munkahelyükön nem tudnak internetezni, azok számára az iskolában is lehetőséget biztosítunk az elérésre.


 

OKOSTELEFON

A KRÉTA okostelefonon is használható egy alkalmazás segítségével, mely a Play Áruházból tölthető le, jelenleg Android és iOS rendszerre.

Az alkalmazás megtalálásához szükséges keresőszó lehet: kréta e-napló. A belépés módja azonos az internetes változattal, csak első alkalommal ki kell választani a legördülő menüből az iskola nevét!!! HA elkezdik beírni, hogy Dunabogdány, akkor két iskolát ad ki. FONTOS! Az első az általános a második a zeneiskola naplója.


Az értékelés súlyozása a naplóban

A nevelőtestület megvitatta és elfogadta, hogy az értékelésnél a következő súlyozást alkalmazzuk .

szóbeli/írásbeli felelet                            órai felelet, általában az előző órai anyagból 100%
felmérő bizony időszakban (pl. év eleje) meglévő tudás felmérése 100%
témazáró dolgozat egy anyagrész utáni összefoglaló dolgozat 200%
gyakorlati feladat gyakorlatban végzett feladat 100%
projektmunka egy adott témában önálló, vagy csoportban végzett kutatáson alapuló feladat 90%
órai munka egy adott tanuló megfigyelésén alapuló, órai tevékenység értékelése 60%
írásbeli röpdolgozat rövid, a tanult anyag egy részére rákérdező írásbeli feladat 70%
házi dolgozat otthonra feladott/vállalt feladat kidolgozása, segédanyagok igénybevételével 30%

Zeneiskolai naplóba történő belépés

Számtógépen: https://klik032397101.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

Okostelefonon, tableten: az iskolát keresve két Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola taláható, a második, mely mellett irányítószám is található, az a zeneiskoláé.


Asztali nézet