Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ
oh ofi

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

A projekt honlapját innen érheti el

 

 

 

 


 Iskolánk ettől az évtől részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.5 című projektben, melynek célja a pedagógusképzés támogatása. Ez egy úgynevezett pilot programm, melynek során mi is közreműködünk a fejlesztés kipróbálásában, a rendszer teljes bevezetése előtt.

 

Megvalósult tartalmak

Pedagógus továbbképzések

 • Nevelőtestületi szakmai napok. Felkészülés a pedagógus életpályára és a NAT 2014. február 17-én és március 24-én került sor.
 • Az IKT eszközök használata az oktatásban kezdő és haladó tanfolyam 2014. augusztus.

Szaktanácsadói látogatások

A projektben lehetőségünk van igénybe venni a megújuló országos szaktanácsadói szolgáltatásokat, melyeknek célja a szakmai segítségnyújtás, felkészítés a portfólió megírására, a tanfelügyeleti látogatásokra.

Eddig az alábbi kollégáknál volt látogatás, vagy lesz a következő hetekben

 1. Hímer Anna - magyar nyelv és irodalom szaktárgyi 2014. június
 2. Zafnerné Fodor Márta - matematika szaktárgyi 2014. november
 3. Burger Ildikó - földrajz szaktárgyi 2014. december
 4. Spáthné Faragó Éva - intézményfejlesztés 2014. december

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása
Széchenyi terv

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt projekt keretében a 2013/2014-es tanév során, valamint a 2014/2015-es tanév első félévében tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások és pedagógus-továbbképzések kerülnek megvalósításra, amelyet a köznevelési intézmények térítésmentesen vehetnek Reméljük, ezek segítségével az intézményünk nevelő-oktató munkáját eredményesebbé tehetjük.

1. TANTÁRGYGONDOZÓ SZAKTANÁCSADÁS

A pedagógusok munkájának szakmai támogatását a tantárgygondozó szaktanácsadók látják el. A projekt keretében kipróbálásra kerülő látogatások során a tantárgygondozó szaktanácsadók

 1. fejlesztő célú támogatást nyújtanak a pedagógus életpályán történő előrehaladásához,
 2. szakmódszertani segítséget biztosítanak az adott műveltségterület, tantárgy iskolatípushoz és -fokozathoz illeszkedő tanításához, illetve az óvodai neveléshez, és
 3. általános pedagógiai módszertani támogatást nyújtanak az egyéni szükségleteket figyelembe vevő, differenciált nevelő-oktató munka megvalósításához.
A tantárgygondozói szaktanácsadói szolgáltatás segítségével az intézményében dolgozó pedagógusok megismerhetik az új köznevelési rendszer tartalmi szabályozóit, felkészülhetnek a minősítési eljárásra és egyéni fejlesztési tervet dolgozhatnak ki.

2. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

 1. Az új kerettantervek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tartalmakban is számos újdonságot hoztak. A tantárgyi továbbképzések során arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ezek az új tartalmakat milyen módszerekkel lehet hatékonyan közvetíteni a diákok számára.
 2. A szaktárgyi képzések mellet olyan pedagógus-továbbképzések is szerepelnek a kínálatunkban, amelyek az intézményvezetés gyakorlatának megújítását, a NAT kiemelt fejlesztési területeinek fókuszpontjait, a tanulói viselkedést, tanulóirányítását vagy éppen a pedagógiai gyakorlat megújítását segítik.
 3. Az intézményvezetők számára több modulból álló továbbképzést kínálunk, amelyek a vezetőkkel szemben támasztott új követelményekre készítenek fel. Emellett bővíthetik a tudásukat az intézményi innováció, a projekttervezés és –menedzsment, valamint az intézmények közti tudásmegosztás területén.
A képzések egy részét kihelyezett nevelőtestületi képzés formában is biztosítani tudják.

"Tisztelt Spáthné Faragó Éva!

Köszönjük, hogy az intézményi adatok kitöltésével segíti munkánkat. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi nyilatkozatot tette:
Alulírott Spáthné Faragó Éva, a Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet részt kíván venni a TÁMOP-3.1.5/12-0001 "Pedagógusképzés támogatása" kiemelt projektben. A projekt kapcsán felmerülő megkeresésekben, értesítésekben és fejlesztésben részt kívánok venni."

 

Asztali nézet