Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Az országos és helyi nyelvi mérés tapasztalatai iskolánkban 2017.

Egy nemzetiségi iskolának, mint amilyenek mi vagyunk, egyik fő profilja természetesen a nyelvoktatás. Gyermekeink nagy óraszámban tanulják a németet, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat, és a német népismeretet, mely a magyarországi németség hagyományait, történetét ismerteti meg a tanulókkal. A legutóbbi 2013-as Nemzeti Alaptanterv változásnál (ez írja elő az iskolák számára a megtanítandó tananyagot) sajnos a tanulók óraszáma nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is.  Újdonság volt, hogy tisztázta, mely szerint a nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevőknek kötelező egy világnyelvet is tanulni, mert a nemzetiségi nyelvet úgy kezeli a jogszabály, mintha a gyermek anyanyelve lenne. Így a német mellett negyedik évfolyamtól kötelező angol nyelvet is tanulni a hozzánk járóknak.

Mindemellett a 2014/2015-ös tanévtől bevezették a kötelező, központi nyelvi mérést, melyben részt vesz az ország összes hatodik és nyolcadik évfolyamos diákja. Az előírás szerint a diákok abból a nyelvből írják a mérést, melyet első idegen nyelvként tanulnak, az előbb elmondottak alapján tehát nálunk angolból.

A mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret leírásain alapulnak, a 6. évfolyamon az A1-es, a 8. évfolyamon az A2-es szintet méri[1]. Itt jegyzem meg, hogy az előírások alapján nemzetiségi nyelvből is ez az elvárt kimeneti szint.  

Tartalmi szempontból a mérés célja a használható nyelvtudás mérése, a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A témakörök figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez. A tesztfüzetek két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.

Már régen gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk a nyelvoktatásunk iskolai eredményességét mérni. Miután tanulóinknak akár németből, akár angolból az A2-es szintre kell eljutniuk, így alapfokú nyelvvizsgát tudnának letenni. Ennek a díja elég jelentős és a későbbiekben csak elvi haszna van, sajnos sehol nem veszik figyelembe.

Nyelvi munkaközösségünk javaslatára ebben a tanévben újításként, kísérletként elindítottuk az országos méréssel párhuzamosan helyi nyelvi mérésünket. Ennek újdonsága legfőképp abból állt, hogy kiterjesztettük az összes felsős évfolyamra, minden tanult nyelvre – német, angol – valamint az, hogy kiegészítettük szóbeli vizsgával is.

A tanulóink izgalommal készültek, talán legjobban a szóbelitől tartottak. Az írásbelinél nincs „személyes jelenlét”, de a szóbeli egy eddig nem jellemző vizsgaszituációt teremtett. És pont ez volt a célunk. Szerettük volna felmérni, hogy alapvető dolgokról, (időjárás, család, ételek, hobbi), vagy egy képről tudnak-e összefüggően pár mondatot elmondani.

A tapasztalatokat összegeztük, megbeszéltük, és arra jutottunk, hogy a következő években is folytatni fogjuk a helyi mérést. Még pontosabban kidolgozzuk az írásbeli feladatokat, és év elejétől folyamatosan készítjük a tanulókat a szóbelire. Ennek bizonyosan hasznát fogják venni a későbbi tanulmányaik során is, és diákjainkat a tantervi követelmények elsajátítása mellett a hétköznapi életben használható nyelvtudással vértezzük fel. Természetesen a jövőre nézve az sem elhanyagolható szempont, hogy tanulóink vizsgarutint szereznek.

Pedagógusaink a mérés kapcsán tiszta képet kapnak arról, hogy hol tartanak a tanítványok, mik azok a területetek, melyeket még erősíteni szükséges. Hiszen a méréseknek ez mindig nagyon fontos célja.

Az idén tehát egy próbamérés zajlott, a tesztanyagok kipróbálása folyt, de természetesen már eredményeket is hozott, melyek évfolyamonként és nyelvenként a következők.

A központi kötelező idegen nyelvi mérés eredményét színessel kiemelve találják!

 

Évfolyam

Létszám

Nyelv

Írásbeli

Szóbeli

teljesítette (fő)

%

teljesítette (fő)

%

5.

19

német

10

53 %

11

58 %

26

angol

20

77 %

20

77 %

6.

14

német

14

100 %

11

79 %

27

angol

19

70 %

17

63 %

7.

15

német

12

80 %

9

60 %

19

angol

9

47 %

7

37 %

8.

16

német

11

69 %

13

81 %

16

angol

13

81 %

13

81 %

Mint látjuk a teljesítmény változó, volt ahol a német, volt ahol az angol ment jobban. Értek minket meglepetések a tekintetben is, hogy melyik rész, az írásbeli, vagy a szóbeli sikerült jobban. Most ilyen lett, reméljük jövőre még jobb lesz. Akik elérték az elvárható 60%-os szintet, azokat egy jó jeggyel jutalmaztuk, hogy ezzel is elismerjük teljesítményüket.

Lévai-Tóth Zsuzsanna és Spáthné Faragó Éva

 

[1] https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

Asztali nézet