Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

1% felajánlása 2017         Adószám: 18216970-1-13

18216970-1-13

Forrás: http://dbiskola.hu/
18216970-1-13

Forrás: http://dbiskola.hu/

Nyilatkozat üres útmutatóval

Nyilatkozat kitöltve 1 oldalas

Nyilatkozat kitöltve 2 oldalas   (ha a nyomtatót úgy állítja be, hogy egy oldalon kettőt nyomtasson)


Az udvar megvalósulása

rövidesen...

Összefogás az udvarért

Dunabogdány Önkormányzata alapítványunk anyagi hozzájárulásábal elkészíttette az iskolaudvar felújításának terveit. Ezeket a terveket 2015. november 12-én a Művelődési Házban rendezett FÓRUMON ismertettük az érdeklődőkkel. Szeretnénk, ha gyermekeink a 21. századhoz méltó körülmények között töltsék mindennapjaikat, ezért kérünk mindenkit, aki valamilyen módon támogatni tudja a megvalósítást, az tegye meg.

A fórumon a Danubia Televízió felvételeket készített, melyet itt tekinthetik meg.

A beruházás minddösszesen kb. 65M forintba kerül majd. A sportpályára az Önkormányzat pályázaton 20 M forintot nyert, így az össz költségvetés várhatóan 45 M forintba fog kerülni. Az iskola alapítványa ehhez szeretne hozzájárulni, például a játszóeszközök megvételével, melyhez kb. 3 M forintra lenne szükségünk. Ennek egyelőre a csak az ötöde áll rendelkezésre. Kérjük, amenyiben tudja, támogassa anyagilag ezt a nemes célt.


Az alapítvány dokumentumai

Alapító okirat és végzés (2015.01.30)

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2013

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2014

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2015

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2016

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2017

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2018


A bírósági végzés száma: 4.Pk.60.566/2010/4.

A jogerős végzés dátuma: 2011.04.05

Modosító végézés dátuma 2015.01.30

Számlaszáma - 64700014-16351271 Dunakanyar Takarékszövetkezet

Adószám: 18216970-1-13


Az alapítványról

Alapító a Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola nevelőtestülete, melynek nevében az alapítás során az igazgató jár el.

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány célja, az iskolában folyó nevelés és oktatás, a tanulók képességei sokoldalú fejlesztésének támogatása, az eredményes tanulás anyagi feltételeinek megteremtése, közösségi rendezvények támogatása. Közhasznú alapítvány.

E célok elérése érdekében kiemelt feladatai:

  • az iskolában folyó oktatás-nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
  • az oktatás anyagi-technikai fejlesztésének támogatása; kiemelten a nyelvoktatás, a számítástechnika és a művészeti nevelés eszközbeszerzései,
  • a kulturális és hagyományőrző tevékenység segítése, támogatása,
  • a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
  • a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, osztálykirándulások, táborok támogatása,
  • a tanulók külföldi diákcsere kapcsolatainak támogatása,
  • a tehetséges hátrányos helyzetű diákok megsegítése,
  • „A Dunabogdányi Iskola Kiváló Pedagógusa” díj megalapítása, melyet minden évben pedagógus napon a tantestületnek az a tagja kaphatja, aki az iskolában kiváló pedagógiai, közösségépítő munkát végez. (A feltételek kidolgozás a kuratórium feladata lesz)

Az alapítvány vezetésére öt főből álló kuratóriumot kértünk fel, melynek tagjai:

Kránicz-Kammerer Zsófia - elnök
Kovács Henriett - titkár
Bednár Gáborné
Gräffné Szegedi Mariann
Vogel Norbert

A kuratórium dönt a támogatandó tevékenységekről és a támogatás mikéntjéről, illetve mértékéről a

  • nyilvános pályázat,
  • írásbeli kérelem

A pedagógus díj esetén a tantestület bevonásával dönt.

A kuratórium ülései és a döntések nyilvánosak, melyeket honlapunkon teszünk közzé.

Az alapítvány céljairól és működéséről az alapító okiratból és a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvéből tájékozódhat.


Asztali nézet