Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Gyógytestnevelés felmérés

Dr. Kovács Tibor iskolaorvos felmérte a gyerekeket és a mai napon hazavitték az értesítést, hogy kinél állapított meg mozgásszervi elváltozást. Az iskolaorvosi vélemény alapján fogjuk a következő tanévben megszervezni a gyógytestnevelés foglalkozásokat. Azok akiknél gerincproblémákat is talált, kaptak egy beutalót az ortopédiára, ahol szakorvos állapítja meg a diagnózist. Kérjük figyeljenek arra, hogy a beutalók csak 30 naoópig érvényesek. A gyógyúszáson csak szakorvosi javaslattal lehet részt venni.


Kompetenciamérés 2013. május 29. szerda

A közoktatási törvény előírja, hogy minden évben a hatodik, nyolcadik (és a tizedik) évfolyamon országos mérés keretében kell vizsgálni a tanulók szövegértési és matematikai készségeit.

Ettől a tanévtől a negyedik évfolyamos tanulók nem írnak központi tesztet. A hatodik és nyolcadik évfolyam dolgozata központilag kerül javításra és értékelésre.

A mérés menete

A tanulók reggel 7:45-re érkezzenek az iskolába. A mérés pontban 8:00 órakor kezdődik és délig tart. Tízórait, innivalót a gyerekek hozzanak magukkal, azt a szünetben elfogyaszthatják. Aki a napköziben tízóraizik, annak is lesz ideje felmenni étkezni. A tesztek kitöltéséhez toll szükséges, ezen felül vonalzót és számológépet kell hozni.

A mérés napja előtt kedden, 6. és 8. osztályosok hazavisznek egy Tanulói kérdőívet, melyet másnapra kérünk az iskolába visszahozni. Ennek kiöltése önkéntes, de az eredmények értékelése szempontjából rendkívül fontos.

A hatodik és nyolcadik osztályok időbeosztása

Tájékoztatás, a Tesztfüzetek kiosztása

20 perc

8.00-8.20

1. óra Tesztfüzet 1. rész

45 perc

8.20-9.05

Szünet

10 perc

9.05-9.15

2. óra Tesztfüzet 2. rész

45 perc

9.15-10.00

Szünet

15 perc

10.00-10.15

3. óra Tesztfüzet 3. rész

45 perc

10.15-11.00

Szünet

10 perc

11.00-11.10

4. óra Tesztfüzet 4. rész

45 perc

11.10-11.55

Tesztfüzetek összeszedése

10 perc

11:55-12:05

 A tanuló mérési azonosítója

A tesztek kiosztása után minden tanuló kap egy Névjegykártyát. A Névkártyák tartalmazzák a tanulók nevét, születési dátumát és Mérési azonosítóját. Ezeket a mérés napján, a tesztfüzetek kiosztását megelőzően minden tanulónak oda kell adni, hogy a mérés során megbizonyosodhassanak arról, hogy valóban a megfelelő Mérési azonosítóval ellátott Tesztfüzetet töltik-e ki.

A Névkártya másik funkciója, hogy tájékoztatja a szülőt a tanuló mérési azonosítójáról, ezért a mérés befejeztével a Névkártyák a tanulóknál maradnak! Kérjük, hogy a tanulók a Névkártyát adják át szüleiknek. A Jelenléti íven és a Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult.

A felmérés eredményeiről többféle publikáció készül majd. 2014. február 28-tól a http://ohkir.gov.hu/okmfit honlapon elérhető lesz az Országos jelentés. Ezen a honlapon a tanulók, szüleik és intézményeik a mérési azonosító birtokában hozzáférhetnek a tanulói szintű eredményekhez.

Asztali nézet